מ-  עד- 

1 6mm Suitable For Masonry 1 5mm & 1 6mm Suitable For Wood 1 5mm & 1 6mm Suitable For Metal

59 ₪