מ-  עד- 

מקרצפת מנוע בנזין 6 כ"ס. רוחב קרצוף 20 ס"מ - כולל הגנה בפני חוסר שמן.

24145 ₪