KREG עבודה מקצועית בעץ! - מלחציים KREG

מ-  עד- 

קליבה ייעודית זו לחיבור אנכי של עץ, בעלת ייצוב עצמי ב 90 מעלות. אין צורך במדידות, אין צורך במד זווית. פשוט, חזק, חכם !

199 ₪

מתאים לעבודה עם שיטת המחבר עץ של הקרג ג'יג. השימוש בו בזמן הברגת הבורג יוריד למינימום את הצורך בשיוף העץ לאחר החיבור. קלמרה בעלת פתיחה של 15 ס"מ המסוגלת להדק חומר עד לעובי של 12.5 ס"מ.

173 ₪

מתאים לעבודה עם שיטת המחבר עץ של הקרג ג'יג. השימוש בו בשמן הברגת הבורג יוריד למינימום את הצורך בשיוף העץ לאחר החיבור. קלמרה בעלת פתיחה של 7.5 ס"מ המסוגלת להדק חומר עד לעובי של 7 ס"מ.

125 ₪

מתאים לעבודה עם שיטת המחבר עץ של הקרג ג'יג. השימוש בו בזמן הברגת הבורג יוריד למינימום את הצורך בשיוף העץ לאחר החיבור. קלמרה בעלת פתיחה של 25 ס"מ המסוגלת להדק חומר עד לעובי של 15 ס"מ

199 ₪

קלמרה מיוחדת זו בנוייה להיכנס לחור של קידוח קרג ולהחזיק את 2 החלקים בזוית ישרה (90 מעלות), זו לזו. מומלץ להשתמש בשניים בחיבורים ארוכים, אחד בכל קצה ומבריגים באמצע.

157 ₪