KREG עבודה מקצועית בעץ! - פקקים לקרג ג'יג

מ-  עד- 

פקקים מזן אורן כמות פקקים בחבילה: 200 יח' הערה: ניתן לרכוש 100 יח' בחצי מחיר

129 ₪

פקקי עץ מזן אלון כמות פקקים בחבילה: 200 יח' הערה: ניתן לרכוש 100 יח' בחצי מחיר

129 ₪

פקקים מזן עץ אגוז כמות פקקים בחבילה: 200 יח' הערה: ניתן לרכוש 100 יח' בחצי מחיר

129 ₪

פקקי עץ מזן מייפל כמות פקקים בחבילה: 200 יח' הערה: ניתן לרכוש 100 יח' בחצי מחיר

129 ₪

פקקי עץ מזן דובדבן כמות פקקים בחבילה: 200 יח' ניתן לרכוש 100 יח' בחצי מחיר

129 ₪

פקקי עץ מזן ארז כמות פקקים בחבילה: 200 יח' הערה: ניתן לרכוש 100 יח' בחצי מחיר

129 ₪