תקנון

תקנון - קבוצת בסט טולס בע"מ

בסט טולס בע"מ 

לגולשים בקניון האתר  בסט טולס  אתר הקניות הווירטואלי המופעל ע" בסט טולס , באתר פועלות חנות המציעה לגולשים  מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים כל זאת במחירים ובתנאים אשר נקבעו על ידי בסט טולס . *הובלות חינם מבצעי פסח בקנייה מעל 350 ש"ח

1. כללי

 1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה מעידה ע"פ התקנון על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. 

 1.2  האמור בתקנון  זה  מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. 

 1.3 משמעותה  של המילה "רכישה" בתקנון זה הינה - כל רכישה המתבצעת מוצר או שירות המוצעים למכירה בקניון האתר, לרבות הצעת רכישה ו/או רכישת המוצר. 

   1.4 רשאי  להשתתף ברכישות כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. 

 1.5 ביצוע  רכישה באתר .  רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט כרטיס אשראי ו/או כרטיס מועדון נטען אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע רכישה, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון. 

 1.6 אספקת  המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי הספק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

בסט טולס  שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני   ( הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו.( 

בסט טולס לא תישא באחריות לקבלת הודעת שגוייה  בכתובת הדואר של הזוכה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית.

במידה ויחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו בסט טולס   ו/או הספק רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין רכישתך שבוטלה.

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. 

הספק ימתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות ורק לאחר קבלת האישור יעבד הספק את הזמנתך וישלח אליך את המוצרים. כרטיסך, למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי ולא תפעל תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לפיתרון הבעיה ומתן אישור ע"י חברת האשראי, בסט טולס  ו/או הספק יהיו רשאים לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתם הבלעדי.

מדיניות משלוחים:

הגעת המוצרים ללקוח תתבצע באמצעות משלוח דרך שליח או דואר רשום או באמצעות דרך אחרת שתפורט בהזמנת המוצר.

המוצר יגיע ללקוח תוך מספר ימי עסקים המפורטת בעת הרכישה  מרגע קבלת אישור מחברת האשראי לעסקה או מרגע קבלת התשלום מהלקוח בהפקדה בנקאית או קבלת ציק המחאה מזומן.

אלא אם כן קיבל עדכון שונה לאחר ההזמנה.

 

ביטולים והחזרים:

בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

ביטול עסקה התבצע בכתב בלבד באמצעות פקס למספר הטלפון שמופיע באתר או למייל.

תוך 14 ימים מקבלת המוצר, וכאשר לא נעשה בו שימוש כלל והוא מוחזר באריזתו המקורית בצורה שלימה.

הלקוח יזוכה בסכום העסקה בניכוי 100 שח עבור ההוצאות הנלוות. עלות המשלוח תחול על הלקוח

אחריות ושירות:

אחריות למוצרים תינתן ע"י הספקים/יצרנים/יבואנים בהתאם למפורט בכל מוצר.

התמונות להמחשה.

 

תקנון אחריות מוצרים 

1.7 האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. 

א. בסט טולס בע"מ לא תהיה אחראיות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח. 

ב. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.

ג. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר. 

ד. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. 

 

1.8. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 

א. הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה.

ב. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

ג. החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של בסט טולס, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך 

ד. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

ט..ל.ח - בסט טולס רשאית לשנות מחיר בכל עת וגם במקרה של טעות במחיר החברה ראשית לבטל הזמנה ללא כל אישור של הלקוח.

 * הובלות של גרילים מסופקים היכן שהרכב עוצר ולא בבית הלקוח. 

 

* הובלות של מוצרי צביעה מחוץ לירושלים בתוספת 100 ש"ח הובלה

 

*התקנון יכול להשתנות מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

בכבוד רב צוות   בסט טולס בע"מ